Termeni şi condiţii

Acesta este site-ul oficial Ramboll Romania s.r.l.
Drepturile de autor asupra întregului conţinut aparţin în totalitate Ramboll Romania s.r.l.
Cei care accesează acest site web au următoarele drepturi:
  • explorarea conţinutului
  • reproducerea, traducerea sau utilizarea informaţiilor publicate, numai cu indicarea sursei
  • copierea sau tipărirea unor materiale în scop personal, fără comercializarea acestora
  • inserarea în paginile proprii a unor legături către acest site web (atunci când legăturile sunt cuprinse în website-uri comerciale sau publicitare se va asigura deschiderea unei noi ferestre pentru vizualizarea site-ului web Ramboll Romania s.r.l.)
Persoana care îşi bazează deciziile, acţiunile sau inacţiunea sa pe informaţiile conţinute în acest website îşi asumă răspunderea integrală pentru eventualele pierderi suferite.

Reguli de confidenţialitate

Ramboll Romania s.r.l. îşi declină orice răspundere pentru conţinutul site-urilor la care această pagină web face trimitere.
Datele şi informaţiile sunt prezentate în site-ul Ramboll Romania s.r.l. numai în scopuri informative. Ramboll Romania s.r.l. îşi rezervă dreptul de a modifica atât conţinutul, cât şi structura site-ului în orice moment şi fără preaviz.
Orice încercare de orice natură de modificare a imaginii şi informaţiilor din prezentul site web, cu excepţia deţinătorului său legal - Ramboll Romania s.r.l., precum şi realizarea de link-uri, fără acordul prealabil al Ramboll Romania s.r.l., dă dreptul unilateral şi neechivoc ca Ramboll Romania s.r.l. să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanţelor legal competente pentru sancţionarea acestor fapte.
Ramboll Romania s.r.l. va respecta informaţiile confidenţiale pe care le-aţi furnizat.
Orice schimbare a acestor reguli de confidenţialitate vor fi comunicate pe site-ul Ramboll Romania s.r.l. cu cel puţin 10 zile înainte de implementarea lor. Informaţiile colectate înainte de implementarea schimbărilor vor fi asigurate în conformitate cu vechile reguli de confidenţialitate.

Ramboll În Romania

Ramboll În Romania
Phoenicia Business Centre
Strada Turturelelor nr.11A, Corp C, Etaj 8
Sector 3, Bucureşti 030881
Tel: +4021 232 0182
Fax +4021 232 1889

Mail: RambollSEE@ramboll.com

Alte site-uri

Alte site-uri